Số điện thoại Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Võ Tấn Long & Chuyên Khoa Da Liễu – BS. Phạm Thị Tiếng

DỊCH VỤ

  • Tiêu hóa – gan mật – ung bướu
  • Da liễu – chăm sóc da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *