Số điện thoại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – BS. Nguyễn Tường Thi

DỊCH VỤ

 • Điều trị viêm tai ngoài
 • Điều trị viêm tai giữa cấp – mãn
 • Điều trị viêm xương chủm
 • Điều trị viêm tai xương chũm
 • Điều trị viêm mũi
 • Điều trị viêm xoang cấp-mãn
 • Điều trị polyp mũi – xoang
 • Điều trị vẹo vách ngăn
 • Điều trị khối u vùng mũi xoang
 • Điều trị viêm mũi họng
 • Điều trị viêm amidan
 • Điều trị VA
 • Điều trị polyp dây thanh
 • Điều trị hạt dây thanh
 • Điều trị liệt dây thanh
 • Điều trị u nhú thanh quản
 • Điều trị tuyến nước bọt viêm sưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *