Số điện thoại Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – BS. Nguyễn Văn Hải

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh người lớn và trẻ em
  • Chẩn đoán hình ảnh qua nội soi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *