Số điện thoại Phòng khám Nội Tổng Quát – BS Đỗ Trung Ngọc

DỊCH VỤ

  • Chuyên nội tổng quát
  • Khám bệnh người lớn và trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *