Số điện thoại Phòng Khám Sản Phụ Khoa – BS. Nga

DỊCH VỤ

  • Khám thai
  • Khám chữa bệnh phụ nữ
  • Khám chữa bệnh – cấp cứa ban đầu sản phụ khoa
  • Tư vấn sinh con
  • Điều trị vô sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *