Số điện thoại Phòng Khám Số 3 – BS Nguyễn Công Minh

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh cho người lớn, trẻ em
  • Siêu âm
  • X – quang
  • Xét nghiệm
  • Điện tim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *