Số điện thoại Phòng Xét Nghiệm Y Khoa 541 Hậu Giang

DỊCH VỤ

  • Thử chức năng gan thận, mỡ, đường,…
  • Thử thai, nước tiểu,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *