Số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Hải Dương

Dịch vụ Số Tổng Đài xin cung cấp số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Hải Dương giúp quý khách so sánh, lựa chọn được hãng xe taxi uy tín, chất lượng cho hành trình của mình.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Hải Dương:

STT Hãng taxi tại Hải Dương Số điện thoại
1 Taxi Mai Linh – Hải Dương [tel]03203833833[/tel]
2 Taxi Thành Đông – Hải Dương [tel]03203836836[/tel]
3 Taxi Hoàng Minh – Hải Dương [tel]03203835835[/tel]
4 Taxi Rạng Đông – Hải Dương [tel]03203834834[/tel]
5 Taxi Trường Sinh – Hải Dương [tel]03203862862[/tel]
6 Taxi Khang Kiên – Hải Dương [tel]03203859859[/tel]
7 Taxi Cường Thịnh – Bình Giang, Hải Dương [tel]03203776888[/tel]
8 Taxi Hùng Anh – Bình Giang, Hải Dương [tel]03203972972[/tel]
9 Taxi Hoa Sữa – Chí Linh, Hải Dương [tel]03203588588[/tel]
10 Taxi Ngôi Sao – Chí Linh, Hải Dương [tel]03203585585[/tel]
11 Taxi Đức Mạnh – Cẩm Giàng, Hải Dương [tel]03203626262[/tel]
12 Taxi Hà Thành – Nam Sách, Hải Dương [tel]03203575575[/tel]
13 Taxi Ngọc Anh – Nam Sách, Hải Dương [tel]03203574574[/tel]
14 Taxi Quý Cao – Tứ Kỳ, Hải Dương [tel]03203532532[/tel]

Chúc các bạn thượng lộ bình an!