Số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Nha Trang – Khánh Hòa

Dịch vụ Số Tổng Đài xin cung cấp số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Nha Trang – Khánh Hòa giúp quý khách so sánh, lựa chọn được hãng xe taxi uy tín, chất lượng cho hành trình của mình.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Nha Trang – Khánh Hòa:

STT Hãng taxi tại Nha Trang – Khánh Hòa Số điện thoại
1 Taxi Nha Trang [tel]0583818181[/tel]
2 Taxi Mai Linh [tel]05838383838[/tel]
3 Taxi Airport [tel]0583528528[/tel]
4 Taxi Asia [tel]05835353535[/tel]
5 Taxi Emasco [tel]0583515151[/tel]
6 Taxi Quốc Tế [tel]0583525252[/tel]
7 Taxi Thành Hưng [tel]0583822822[/tel]
8 Taxi Thiên An [tel]0583889988[/tel]
9 Taxi Trầm Hương [tel]0583561561[/tel]
10[tel] Taxi Vĩnh Tuấn [tel]0583529529[/tel]

Chúc các bạn thượng lộ bình an!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.