Số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Quảng Bình


Dịch vụ Số Tổng Đài xin cung cấp số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Quảng Bình giúp quý khách so sánh, lựa chọn được hãng xe taxi uy tín, chất lượng cho hành trình của mình.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Quảng Bình:

STT Hãng taxi tại Quảng Bình Số điện thoại
1 Taxi Mai Linh Đồng Hới – Quảng Bình 0523858585
2 Taxi Mai Linh Quảng Trạch – Quảng Bình 0523696969
3 Taxi Đồng Hới – Quảng Bình 0523841841
4 Taxi Xuyên Việt (Đồng Hới – Quảng Bình) 0523848484
5 Taxi Quảng Bình (Đồng Hới) 0523828282
6 Taxi Hải Bình (Bố Trạch – Quảng Bình) 0523676767
7 Taxi Đồng Lê – Quảng Bình 0523686868
8 Taxi Quảng Trạch – Quảng Bình 0523511511

Chúc các bạn thượng lộ bình an!