Số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Quảng Ngãi


Dịch vụ Số Tổng Đài xin cung cấp số điện thoại tổng đài của các hãng taxi tại Quảng Ngãi giúp quý khách so sánh, lựa chọn được hãng xe taxi uy tín, chất lượng cho hành trình của mình.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Quảng Ngãi:

STT Hãng taxi tại Quảng Ngãi Số điện thoại
1 Taxi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi tourist) 0553720720
2 Taxi Mai Linh 0553838383
3 Taxi Suntaxi (Sun taxi) 0553535353
4 Taxi Mạnh Thủy 0553630630

Chúc các bạn thượng lộ bình an!

Thanh Tâm