Số điện thoại Trung tâm ngoại ngữ – Trường đại học công nghệ – CFLUiT

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin (CFLUiT) được thành lập với nhiệm vụ & sứ mệnh :

  • Tổ chức giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên giúp sinh viên có đủ năng lực thi đạt chứng chỉ Tiếng Anh theo khung chuẩn ngọai ngữ Quốc tế và Khung ngọai ngữ ĐHQG-HCM.
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng học thuật và luyện thi Tiếng Anh cho mọi đối tượng khác nhau như : học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy …
  • Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học … theo khung chuẩn ngọai ngữ ĐHQG-HCM và chuẩn Tiếng Anh được quốc tế công nhận.
  • Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế do viện khảo thí Hoa kỳ cấp.
  • Hỗ trợ tư vấn dịch thuật, biên dịch tài liệu, báo cáo, bài viết khoa học bằng Tiếng Anh.  • Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *