Số điện thoại Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3179/QĐ-TCCB do Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ký ngày 31.12.1992.

Tổ chức giảng dạy, thi và cấp Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C các tiếng Anh, Nhật, Hoa, Hàn, Pháp, Đức, Nga.

Liên kết với Công ty IIG (đại diện chính thức và duy nhất tại Việt Nam của Viện khảo thí Hoa Kỳ ETS) tổ chức thi TOEIC, TOEFL.

Liên kết với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức đào tạo ngành Ngữ văn Anh, trình độ Đại học, hệ Vừa làm vừa học.

Tham gia giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường ĐHSPKT.

Nhận hợp đồng giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ quan, công ty.

Nhận hợp đồng biên – phiên dịch, soạn thảo văn bản, và các dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ.  • Tiếng Anh  • Tiếng Nhật  • Tiếng Trung Quốc  • Tiếng Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *