Số điện thoại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp – Trường đại học Kinh tế Tài chính UEF

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp UEF được thành lập vào ngày 29 tháng 11 năm 2016.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình tiếng Anh: Trung tâm tổ chức ôn luyện và thi chứng chỉ tiếng Anh B1 (theo khung tham chiếu chung Châu Âu) dành cho sinh viên, học viên UEF để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường. Tổ chức ôn luyện các trình độ IELTS, TOEIC từ căn bản đến nâng cao và tổ chức các lớp chuyên đề tiếng Anh như: tiếng Anh giao tiếp, Phát âm, Viết tiếng Anh trong kinh doanh, Viết luận tiếng Anh,… Chương trình đào tạo tiếng Anh được xây dựng theo hướng hiện đại, phù hợp với trình độ của học viên.

Chương trình Tin học, Chứng chỉ Quản lý, Xử lý dữ liệu, Kế toán, Tài chình, Marketing, Quảng cáo, Thiết kế: Trung tâm tổ chức ôn luyện và thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho sinh viên và học viên UEF để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm tổ chức đào tạo các chương trình cấp Chứng chỉ ngắn hạn các chuyên đề về Quản lý, Xử lý dự liệu, Kế toán, Tài chính, Marketing, Quảng cáo, Thiết kế,… nhằm giúp sinh viên, học viên bồi dưỡng thêm kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, sinh viên, học viên tham gia các lớp học chuyên đề dùng để xét công nhận đầu ra thay thế cho Chứng chỉ ứng dụng CNTT. Chương trình đào tạo Tin học và các lớp chuyên đề được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhóm ngành, cung cấp đầy đủ kiến thức căn bản và kiến thức nâng cao đảm bảo cho học viên có thể sử dụng Công nghệ Thông tin như một phương tiện để hoàn thành các công việc chuyên môn đặc thù trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ.

Chương trình tiếng  Nhật: Trung tâm tổ chức các khóa đào tạo trình độ N5 và N4 tiếng Nhật dành cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường. Chương trình đào tạo được cập nhật các giáo trình mới nhất, đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, thời gian học tập linh hoạt. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên hoàn toàn đủ khả năng thi và đạt chứng chỉ tiếng Nhật theo trình độ đã đăng ký.

Bên cạnh việc tổ chức, quản lý, đào tạo về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, Trung tâm Tin học -Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp UEF còn thực hiện liên kết đào tạo, quan hệ hợp tác với các ngành, các tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển các hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.  • Tiếng Anh  • Tiếng Nhật  • Tin học văn phòng  • Công nghệ thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *