Số điện thoại Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 7

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 7 được thành lập trên cơ sở chia tách từ Trung tâm y tế Huyện Nhà Bè, theo thông báo chia tách của Ban tổ chức chính quyền Thành phố số 677/TCCQ ngày 21/08/1997. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý của UBND Quận 7 trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển y tế toàn Quận. 
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 7 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ y tế trên địa bàn Quận, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo đảm chất lượng chuyên môn và đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân theo đúng chế độ chính sách, luật pháp của nhà nước. 
Mọi hoạt động của Trung tâm đều hướng vào việc thực hiện tốt 10 nội dung chăm sóc SKBĐ, chuẩn hóa về tổ chức lẫn quy trình hoạt động, xây dựng và từng bước phát triển toàn diện sự nghiệp y tế trong toàn quận.

DỊCH VỤ

  • Tư vấn, khám sức khỏe cho người lao động.
  • Chủng ngừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *