Số điện thoại Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 8

DỊCH VỤ

  • Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  • Chăm sóc sức khỏe tâm thần
  • Da liễu
  • Y tế cộng đồng
  • Tự kiểm soát dịch bệnh
  • Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
  • Vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Khám liên chuyên khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *