Số điện thoại Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.

Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

Trường đang đào tạo các bậc:

 • Bậc Cao đẳng
 • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 • Bậc Nghề
 • Bồi dưỡng Cán bộ công chức ngành Thương mại và CBCNV các doanh nghiệp

Ngoài ra, trường đang liên kết đào tạo với các trường, trung tâm. • Tiếng Anh • Quản trị kinh doanh • Tài chính – Ngân hàng • Kế toán – Kiểm toán • Kinh doanh quốc tế – Ngoại thương • Marketing – Quảng cáo – Quản trị thương hiệu • Xuất nhập khẩu • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống • Quản trị khách sạn • Hệ thống thông tin quản lý • Thương mại điện tử • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *