Số điện thoại Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Vinatex

Trường Cao  Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Công Nhân Kỹ Thuật May, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1978.

Ngày 17 tháng 2 năm 1998 trường được nâng cấp và đổi tên  thành Trường Trung Học Kỹ Thuật May và Thời Trang II.

Trước những yêu cầu mới đặt ra của nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, ngày 01 tháng 9 năm 2006 đã có quyết định thành lập Trường Cao Đẳng Công Nghiệp – Dệt May Thời Trang Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung Học Kỹ Thuật May Và Thời Trang II. Ngày 13/05/2009 Trường chính thức đổi tên thành Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả.

Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của ngành Dệt May, nhà trường đã liên kết với các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đào tạo cán bộ có trình độ cao học và đại học.

Đồng thời nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng ngàn học viên là cán bộ quản lý tại các công ty, xí nghiệp của ngành Dệt May ở khu vực phía Nam.  • Tiếng Anh  • Quản trị kinh doanh  • Kế toán – Kiểm toán  • May – Thiết kế thời trang  • Thiết kế – Đồ họa  • Kỹ thuật điện – điện tử  • Kỹ thuật cơ khí  • Công nghệ thông tin  • Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử  • Quản trị mạng máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *