Số điện thoại Trường cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và Trung cấp có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhà trường đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện các nội dung chương trình đào tạo và mở thêm các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện nay, Trường đang đào tạo 5 ngành học trình độ cao đẳng (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh, Công tác xã hội), 6 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp (Kế toán doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kế toán hành chính sự nghiệp, Hướng dẫn du lịch).

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM cung cấp cho người học môi trường đào tạo tốt nhất, đặc biệt chú trọng năng lực thực hành cho người học, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế hiện nay. • Tiếng Anh • Tiếng Nhật • Quản trị kinh doanh • Kế toán – Kiểm toán • Kinh doanh quốc tế – Ngoại thương • Xuất nhập khẩu • Hướng dẫn du lịch • Công tác xã hội • Kế toán hành chính sự nghiệp • Kế toán doanh nghiệp • Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *