Số điện thoại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tiền thân của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập năm 1906 với tên gọi ban đầu là trường Cơ khí Á châu, là một trong những trường dạy nghề đầu tiên xây dựng tại Sài Gòn, với mục đích đào tạo chuyên viên kỹ thuật sơ cấp hải quân và một số ngành kỹ thuật khác đáp ứng nhu cầu của kinh tế và chính quyền đương thời.  • Kế toán – Kiểm toán  • Mạng máy tính và truyền thông  • Kỹ thuật điện – điện tử  • Kỹ thuật cơ khí  • Công nghệ thông tin  • Công nghệ Kỹ thuật Ô tô  • Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)  • Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử  • Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *