Số điện thoại Trường cao đẳng nghề Giao Thông Vận Tải Đường Thủy 2

Trường có 5 khoa chuyên môn, đào tạo 12 nghề.

 1. Nghề Điều Khiển Phương Tiện Thủy Nội Địa.
 2. Nghề Điều Khiển Tàu Biển.
 3. Nghề Khai Thác Máy Tàu Thuỷ.
 4. Nghề Sửa Chữa Máy Tàu Thủy.
 5. Nghề Quản trị mạng máy tính.
 6. Nghề điện tử công nghiệp.
 7. Nghề Điện Công Nghiệp.
 8. Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng.
 9. Nghề Xây Dựng Cầu Đường.
 10. Nghề Trắc Địa Công Trình.
 11. Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp.
 12. Nghề Quản Trị Doanh Nghiệp. • Quản trị kinh doanh • Kế toán – Kiểm toán • Kỹ thuật Công trình – Xây dựng • Kỹ thuật điện – điện tử • Kỹ thuật hàng hải • Điện tử công nghiệp • Quản trị mạng máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *