Số điện thoại Trường cao đẳng sư phạm trung ương TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên đào tạo giáo viên mẫu giáo trình độ trung cấp có khả năng làm cán bộ quản lí ngành học, giáo viên dạy các bộ môn phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ ở các Trường sư phạm mẫu giáo địa phương thuộc các tỉnh khu vực phía nam.

Phương châm của trường: Chất lượng đào tạo, chìa khóa thành công.  • Tiếng Anh  • Sư phạm âm nhạc  • Sư phạm mỹ thuật  • Sư phạm Mầm non  • Giáo dục đặc biệt  • Cơ bản  • Giáo dục chính trị  • Dinh dưỡng cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *