Số điện thoại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM được thành lập ngày 21/8/1996 trên cơ sở nâng cấp  từ Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Qua các năm, vị trí – vai trò Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh luôn được khẳng định, nhiều thế hệ sinh viên, học sinh, học viên sau khi tốt nghiệp đã  chứng tỏ năng lực của mình và gặt hái nhiều thành công  trên lĩnh vực âm nhạc, thiết kế thời trang, du lịch…, tham gia nắm giữ những vị trí trọng trách tại các cơ quan, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng, Trường tự tin bước vào thế kỷ XXI, tiếp tục khai thác mọi tiềm năng để từng bước tiến lên xây dựng và phát triển nhà trường thành một trường đào tạo Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch vững mạnh của khu vực phía Nam.  • Hướng dẫn du lịch  • May – Thiết kế thời trang  • Nhiếp ảnh  • Thư viện – Thông tin học  • Thiết kế – Mĩ thuật công nghiệp  • Văn hóa học  • Sư phạm âm nhạc  • Sư phạm mỹ thuật  • Kinh doanh xuất bản phẩm  • Việt Nam học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *