Số điện thoại Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức

Trường Trung cấp tư thục điều dưỡng và kỹ thuật y tế Hồng Đức được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 2007, đến năm 2012 đổi tên thành Trường Trung cấp Y Dược Hồng Đức.

Sau 7 năm hoạt động đến năm 2014, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức theo quyết định số 3608/QĐ – BGDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức là cơ sở đào tạo ngoài công lập, đa cấp, đa ngành, là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y dược trình độ cao đẳng và thấp hơn.

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

 • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng y dược và thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; ứng dụng và phát triển công nghệ; tham gia vào giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại địa phương.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong học sinh – sinh viên và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường.
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi.
 • Tuyển sinh và quản lý học sinh – sinh viên.
 • Phối hợp với gia đình học sinh – sinh viên; các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
 • Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh – sinh viên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.
 • Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

CƠ SỞ VẬT CHẤT: Trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng làm việc khang trang: 6 giảng đường, 7 phòng học ngoại ngữ, 2 phòng máy, 10 phòng thực hành, 1 thư viện với hơn 3.441 đầu sách.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN: Đến nay, trường có tổng cộng 103 cán bộ – giảng viên trong đó có 81 giảng viên cơ hữu (01 Tiến sỹ, 08 Thạc sỹ, 49 đại học đúng chuyên ngành) và 23 giảng viên thỉnh giảng.

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Đào tạo 2 chuyên ngành trình độ cao đẳng: Dược, Điều dưỡng. Thời gian học tập của hệ cao đẳng là 3 năm, tuyển sinh đầu vào theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. • Điều dưỡng • Dược sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *