Số điện thoại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV – HCMUSSH) là một thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển. Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất khu vực phía Nam và là một trong hai trung tâm lớn nhất Việt Nam. Trường có tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, được thành lập năm 1957.

Trường hiện có 28 khoa và bộ môn với gần 900 cán bộ, giảng viên (trong đó hơn 99% giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ). Nhiều giảng viên được đào tạo, tu nghiệp và thỉnh giảng tại các trường đại học lớn trên thế giới. Hàng năm, Trường mời nhiều giáo sư, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước đến giảng dạy. Trường có lượng người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật, làm việc đông nhất hiện nay trong các thành viên Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh cũng như ở cả Việt Nam.

Hiện nay, có hơn 22.000 sinh viên các hệ đại học và sau đại học được đào tạo theo 54 chương trình giáo dục (phân ngành) thuộc 27 ngành đào tạo bậc đại học, 43 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết quốc tế. Chương trình đào tạo Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ quốc tế đã được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) kiểm định chất lượng.

Ngoài ra thư viện Trường có hàng trăm ngàn đầu sách và tạp chí, báo khác nhau. Thư viện của Trường cung cấp một lượng lớn tài liệu điên tử, tài liệu ngoại văn phục vụ tốt việc nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên của trường. • Tiếng Anh • Tiếng Nhật • Tiếng Trung Quốc • Tiếng Hàn Quốc • Tiếng Pháp • Tiếng Đức • Tiếng Ý • Tiếng Tây Ban Nha • Tiếng Nga • Tâm lý học • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành • Thư viện – Thông tin học • Văn học và Ngôn ngữ • Lịch sử • Nhân học • Triết học • Xã hội học • Giáo dục học • Lưu trữ học • Văn hóa học • Công tác xã hội • Đô thị học • Đông phương học • Quan hệ quốc tế • Báo chí – Truyền thông • Địa lý học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *