Số điện thoại Trường Đại học Ngoại Thương – CS2

Trường Đại học Ngoại Thương – CS2 là cơ sở đào tạo các chuyên ngành thương mại quốc tế ở phía nam của trường Đại học Ngoại Thương. Trường được thành lập vào năm 1993, có các cấp độ đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học với các loại hình đào tạo chính: chính quy, vừa học vừa làm,… Hiện nay, trường Đại học Ngoại Thương – CS2 đang đào tạo khoảng 4.000 học viên và sinh viên thuộc các loại hình đào tạo, trong đó có hơn 3.900 sinh viên hệ chính quy và gần 90 học viên cao học.

Trong các năm qua, số lượng sinh viên chính quy của CS2 tốt nghiệp bình quân là 800 – 900 cử nhân/năm. Theo kết quả khảo sát của CS2, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường là 95%.  • Quản trị kinh doanh  • Tài chính – Ngân hàng  • Kế toán – Kiểm toán  • Kinh doanh quốc tế – Ngoại thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *