Số điện thoại Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG Tp.HCM

Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ với đa dạng bậc học từ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ.

Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN: Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Điện tử Viễn thông.

Phương thức đào tạo:

 • 1. Chương trình do ĐHQT cấp bằng: học 4 năm tại trường ĐHQT
 • 2. Chương trình liên kết: học 2 năm đầu tại trường ĐHQT và 2 năm sau tại trường ĐH đối tác. Bằng sẽ do trường ĐH đối tác cấp.

Ngoài ra, sinh viên học tại trường ĐHQT có rất nhiều cơ hội giao lưu gặp gỡ các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới hoặc du học 1 đến 2 học kỳ thông qua chương trình Trao đổi sinh viên. • Tiếng Anh • Quản trị kinh doanh • Tài chính – Ngân hàng • Công nghệ thực phẩm • Công nghệ sinh học • Kỹ thuật Công trình – Xây dựng • Công nghệ thông tin • Toán ứng dụng • Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa • Kỹ thuật hệ thống công nghệp • Kỹ thuật điện tử – truyền thông • Kỹ thuật Y Sinh • Quản lý nguồn lợi thủy sản • Kỹ thuật Môi trường • Kỹ thuật Không gian • Hóa sinh • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *