Số điện thoại Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được thành lập ngày 10-07-1998 theo Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sát nhập 2 trường Nghệ thuật Sân khấu II và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện tại, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh đào tạo các chuyên ngành : Đạo diễn Sân khấu, Đạo diễn Điện ảnh, Diễn viên Kịch – Điện ảnh, Diễn viên Kịch – Hát dân tộc, Quay phim, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu- Điện ảnh, Hoá trang Sân khấu – Điện ảnh, Lý luận phê bình Sân khấu – Điện ảnh, Nhiếp ảnh nghệ thuật. Để gìn giữ và phát triển nghệ thuật Sân khấu truyền thống, sinh viên cao đẳng chuyên ngành Cải lương của khoa Kịch – Hát dân tộc được Nhà nước ưu  tiên hưởng chế độ miễn giảm 70% học phí.

Về cơ sở vật chất, Nhà trường có các phòng tập hình thể, múa, vũ đạo cải lương, luyện thanh,  các sân khấu, phòng chụp ảnh, phòng đồ họa, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy quay phim kỹ thuật số, máy chụp hình… đáp ứng tương đối  đầy đủ cho việc giảng dạy và học tập. Đặc biệt nhà trường có 01 Nhà hát thể nghiệm (Nhà hát Thế giới trẻ) và 01 Xưởng phim thực nghiệm (Xưởng phim Lê Quí Đôn) để Thầy và Trò có thể dựng các vở diễn viên sản xuất phim Video mang tính chuyên nghiệp. Thư viện điện tử của trường được đưa vào sử dụng, phục vụ liên tục từ 7g30 đến 18g30 cho nhu cầu của cán bộ giảng viên và các em sinh viên.  • Nhiếp ảnh  • Âm nhạc dân tộc  • Quay và dựng phim  • Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình  • Đạo diễn Sân khấu  • Diễn viên kịch – Điện ảnh  • Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh  • Diễn viên Sân khấu – Kịch hát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *