Số điện thoại Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại học được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhem Pich). Trường đào tạo Sĩ quan kỹ thuật trình độ đại học (Kỹ sư công nghệ kỹ thuật quân sự – Hệ quân sự) cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và Kỹ sư công nghệ (Hệ dân sự) phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Trường được thành lập ngày 27/5/1978 với tên gọi đầu tiên là “Trường Hạ sỹ quan kỹ thuật”. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi, đến ngày 23/12/2010 trường chính thức mang tên gọi “Trường Đại học Trần Đại Nghĩa”.  • Quốc phòng – Quân sự  • Công nghệ thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *