Số điện thoại Trường ĐH Y Dược TP.HCM – CS3 – Khoa Y Học Cổ Truyền

Ngày 03-09-1998, Khoa Y Học cổ truyền được thành lập trên cơ sở Trường Trung Học Y Học Cổ Truyền Tuệ Tĩnh II và Bộ môn Y Học Dân Tộc, Khoa Y, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. (quyết định 156/ 1998/ QĐ-TTg)

CHỨC NĂNG:

  • Đào tạo cán bộ ngành Y Dược học Cổ truyền Dân tộc cả 3 cấp: Trung học, Đại học, và trên đại học (BSCK1,BSCK2, Thạc sỹ, Tiến sĩ), trong cả 3 hệ: Chính qui, chuyên tu, tại chức, cho các tỉnh từ Bình Trị Thiên đến Minh Hải.
  • Đào tạo cán bộ chuyên ngành Y Dược học Cổ truyền Dân tộc nhằm phục vụ có hiệu quả chương trình Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, với yêu cầu: Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ, chăm sóc tại nhà, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo.
  • Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài NCKH trong lãnh vực Y Dược học Cổ truyền Dân tộc ứng dụng vào thực tế đời sống và có giá trị về khoa học hiện đại.
  • Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

NHIỆM VỤ:

  • Đào tạo cán bộ ngành y học cổ truyền có trình độ trung học, đại học và sau đại học.
  • Giảng dạy các học phần YHCT và kết hợp Đông-Tây Y cho các khoa khác trong trường, cho các khoa Y, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng và Kỹ thuật y học của các đại học y khoa phía Nam.
  • Nghiên cứu khoa học các vấn đề về YHCT, Dược học cổ truyền (DHCT), kết hợp Đông-Tây Y.
  • Chăm sóc sức khoẻ người dân.
  • Hợp tác quốc tế với các nước và các tổ chức quốc tế để nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề của YHCT, Dược học cổ truyền (DHCT), kết hợp Đông-Tây Y.  • Y học cổ truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *