Số điện thoại Trường trung cấp Công Đoàn TP.HCM

Trường trung cấp Công Đoàn TP.HCM được thành lập vào ngày 20/8/1975. Sau gần 37 năm thực hiện nhiệm vụ, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng 98.602 cán bộ công đoàn thông qua các hình thức tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo tập trung.

Trường trung cấp Công Đoàn TP.HCM đã xây dựng đề án chuyển đổi để trở thành Trường trung cấp chuyên nghiệp hoà nhập vào hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đào tạo trình độ trung học chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Với mục tiêu đào tạo là nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.  • Kế toán – Kiểm toán  • Thư ký văn phòng  • Tài nguyên – Môi trường  • Kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *