Số điện thoại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao của các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học…; đồng thời là nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. • Kế toán – Kiểm toán • Quản trị nhân sự – Quản trị văn phòng • Marketing – Quảng cáo – Quản trị thương hiệu • Xuất nhập khẩu • Thư ký văn phòng • Luật Dân sự • Luật Hình sự • Luật Hành chính – Nhà nước • Hướng dẫn du lịch • Công nghệ thông tin • Sư phạm Mầm non • Điện dân dụng & công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *