Số điện thoại Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường là Trường Trung học Nông nghiệp và Trường Công nhân Kỹ thuật Thủy sản.

Nhà trường có hai cơ sở đào tạo:
– Cơ sở 1: Số 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
– Cơ sở 2: Số 52 Đường 400 – Khu phố 3, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ:
– Đào tạo cán bộ nghiệp vụ và kỹ thuật có trình độ trung cấp chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và các ngành Kinh tế, Kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu chung của xã hội.
– Đào tạo đội ngũ Công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
– Đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng các chuyên đề kinh tế, kỹ thuật theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan trong ngành và của xã hội.
– Đào tạo đội ngũ cán bộ phường, xã theo chương trình, mục tiêu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
– Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho mạng lưới và bà con nông dân, nhân dân lao động theo các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn. • Kế toán – Kiểm toán • Công nghệ thực phẩm • Tài nguyên – Môi trường • Kỹ thuật điện – điện tử • Kỹ thuật cơ khí • Nông học • Chăn nuôi • Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) • Thú y • Trồng trọt – Bảo vệ thực vật • Thiết kế cảnh quan và hoa viên • Phát triển nông thôn • Quản lý đất đai • Công nghệ chế biến thủy sản • Thủy văn • Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ • Kinh doanh bất động sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *