Tuyến số 01 : Bến Xe Buýt Sài Gòn – Bến Xe Buýt Chợ Lớn

 • Mã số tuyến : 01
 • Tên tuyến : Bến Xe Buýt Sài Gòn - Bến Xe Buýt Chợ Lớn
 • Lượt đi : Lượt đi : Công trường Mê Linh - Thi Sách - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Trang Tử - Ga Chợ Lớn A
 • Lượt về : Lượt về : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - đường nhánh S2 - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 5,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 112,500 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 8.60 km
 • Giãn cách tuyến : 8 - 15 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:00 5:10 5:20 5:30 5:38 5:46 5:54 6:02 6:08 6:14 6:20 6:26 6:32 6:38 6:44 6:50 6:56 7:02 7:08 7:14 7:22 7:30 7:38 7:46 7:54 8:02 8:10 8:18 8:26 8:34 8:42 8:50 8:58 9:06 9:14 9:22 9:30 9:38 9:46 9:54 10:02 10:10 10:18 10:24 10:30 10:36 10:42 10:48 10:54 11:00 11:06 11:12 11:18 11:26 11:34 11:42 11:50 11:58 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:14 13:22 13:30 13:38 13:46 13:54 14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:58 15:06 15:14 15:22 15:30 15:38 15:46 15:54 16:02 16:08 16:14 16:20 16:26 16:32 16:38 16:44 16:50 16:56 17:02 17:08 17:14 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
 • Số chuyến : 206 chuyến/ngày