Tuyến số 124 : Phú Mỹ Hưng (khu S) – Quận 1

  • Mã số tuyến : 124
  • Tên tuyến : Phú Mỹ Hưng (khu S) - Quận 1
  • Lượt đi : Lượt đi : Nguyễn Lương Bằng - Đường số 20 - Tiểu Nam - Đường số 17 - Nguyễn Lương Bằng - Phạm Triều - Đường nội bộ - Trần Văn Trà - đường N - Nam - Tôn Dật Tiên - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Calmetle - Phạm Ngũ Lão - Huỳnh Thúc Kháng - Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi
  • Lượt về : Lượt về : ng Khởi - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình - Calmetle - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Cảnh - Tôn Dật Tiên - đường N - Nam - Trần Văn Trà - đường Nội bộ - Phạm Triều - Nguyễn Lương Bằng - Đường số 17 - Tiểu Nam - đường số 20 - Nguyễn Lương Bằng.
  • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
  • Giá vé : 15,000 VNĐ
  • Độ dài tuyến : 15.00 km
  • Giãn cách tuyến : 75 phút
  • Biểu đồ giờ : 7:00 8:15 9:30 11:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:30
  • Số chuyến : 18 chuyến/ngày