Tuyến số 126 : Bến xe Củ Chi – Bình Mỹ

 • Mã số tuyến : 126
 • Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
 • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Bến đò Bình Mỹ
 • Lượt về : Lượt về : Bến đò Bình Mỹ - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 19.40 km
 • Giãn cách tuyến : 8 - 12 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:00 5:12 5:24 5:34 5:43 5:52 6:01 6:09 6:17 6:25 6:33 6:41 6:49 6:57 7:05 7:13 7:21 7:29 7:37 7:45 7:53 8:01 8:09 8:17 8:25 8:33 8:41 8:49 8:57 9:05 9:13 9:21 9:29 9:37 9:45 9:53 10:01 10:09 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:35 13:43 13:51 13:59 14:07 14:15 14:23 14:31 14:39 14:47 14:55 15:03 15:11 15:19 15:27 15:35 15:43 15:51 15:59 16:07 16:15 16:23 16:31 16:39 16:47 16:55 17:03 17:11 17:20 17:29 17:38 17:47 17:56 18:06 18:16 18:26 18:38 18:50
 • Số chuyến : 194 chuyến/ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.