Tuyến số 127 : An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán

 • Mã số tuyến : 127
 • Tên tuyến : An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán
 • Lượt đi : Lượt đi : Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông - An Thới Đông - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán.
 • Lượt về : Lượt về : Ngã ba Bà Xán - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - An Thới Đông - Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 17.90 km
 • Giãn cách tuyến : 15 - 30 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00
 • Số chuyến : 82 chuyến/ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.