Tuyến số 128 : Tân Điền – An Nghĩa

 • Mã số tuyến : 128
 • Tên tuyến : Tân Điền - An Nghĩa
 • Lượt đi : Lượt đi : Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa.
 • Lượt về : Lượt về : Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 24.90 km
 • Giãn cách tuyến : 10 - 55 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:15 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 21:00
 • Số chuyến : 72 chuyến/ngày