Tuyến số 23 : Bến xe Chợ Lớn – Ngã 3 Giồng – Cầu Lớn

 • Mã số tuyến : 23
 • Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
 • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn - Hồng Bàng - Tạ Uyên - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình - Khuông Việt - Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Cầu Lớn
 • Lượt về : Lượt về : u bến khu vực Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Phan Văn Hớn - Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ - Khuông Việt - Hòa Bình - Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp – Đường 3/2 - Tạ Uyên - Hồng Bàng - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn (Bến B).
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 23.45 km
 • Giãn cách tuyến : 10 - 14 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:00 5:14 5:27 5:40 5:52 6:02 6:12 6:22 6:32 6:42 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:42 7:52 8:02 8:12 8:22 8:32 8:42 8:52 9:02 9:12 9:22 9:32 9:42 9:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 19:06 19:18 19:30
 • Số chuyến : 170 chuyến/ngày