Tuyến số 60-2 : Đại Học Nông Lâm – Bến Xe Phú Túc

  • Mã số tuyến : 60-2
  • Tên tuyến : Đại Học Nông Lâm - Bến Xe Phú Túc
  • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe Trường Đại Học Nông Lâm - Khu du lịch Suối Tiên - Ngã tư Vũng Tàu - Ngã tư Tam Hiệp - KCN AMATA - Xa lộ Hà Nội - KCN Bắc Sơn - KCN Sông Mây - Ngã ba Trị An - TT. Trảng Bom - KCN Bàu Xéo - Ngã ba Dầu Giây theo hướng QL1A - QL20 - Bến xe Phú Túc
  • Lượt về : Lượt về : Bến xe Phú Túc - Quốc Lộ 20 - Ngã 3 Dầu Dây Theo Hướng Quốc Lộ 1A - KCN Bàu Xéo - Trị Trấn Trảng Bom - Ngã 3 Trị An - KCN Sông Mây - KCN Bắc Sơn - Xa Lộ Hà Nội - KCN AMATA - Ngã 4 Tam Hiệp - Ngã 4 Vũng Tàu - Khu Du Lịch Suối Tiên - BX Trường Đại Học Nông Lâm
  • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
  • Giá vé : 10,000 VNĐ
  • Độ dài tuyến : 71.00 km
  • Giãn cách tuyến : 12 - 22 phút
  • Biểu đồ giờ : 5:00 5:16 5:32 5:48 6:04 6:20 6:35 6:50 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:56 12:12 12:28 12:44 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:15 18:30
  • Số chuyến : 96 chuyến/ngày