Tuyến số 60-3 : Bến xe Miền Đông – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch

  • Mã số tuyến : 60-3
  • Tên tuyến : Bến xe Miền Đông - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
  • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ngã 4 Hàng Xanh – Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – Trạm 2 – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A - Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 51 – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
  • Lượt về : Lượt về : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A –Trạm 2 - Xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ - Ngã 4 Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền Đông.
  • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
  • Giá vé : 10,000 VNĐ
  • Độ dài tuyến : 58.50 km
  • Giãn cách tuyến : 20 - 40 phút
  • Biểu đồ giờ : 5:00 5:30 5:55 6:20 6:45 7:10 7:35 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:50 11:20 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30
  • Số chuyến : 64 chuyến/ngày