Tuyến số 62-1 : Bến Xe Chợ Lớn – An Nhựt Tân

Tuyen 62 1 800X505
Công ty CP Vận tải thành phố, ĐT: (028)39225033
 • Thời gian : 80 phút
 • Tuần suất : 13 - 15 phút
 • Giá vé : 18,000 VNĐ
 • Mã số tuyến : 62-1
 • Tên tuyến : Bến Xe Chợ Lớn - An Nhựt Tân
 • Lượt đi : Lượt đi : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đường tỉnh 832 - Xã An Nhựt Tân (Khu vực Ngã 4 Nhật Tảo giữa đường tỉnh 833B và đường tỉnh 832).
 • Lượt về : Lượt về : Xã An Nhựt Tân (Khu vực Ngã 4 Nhật Tảo giữa đường tỉnh 833B và đường tỉnh 832) - đường tỉnh 832 - Quốc lộ 1 A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
 • Giá vé : 18,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 41.40 km
 • Giãn cách tuyến : 13 - 15 phút
 • Biểu đồ giờ : 4:55 5:10 5:25 5:38 5:51 6:04 6:17 6:30 6:43 6:56 7:09 7:22 7:35 7:48 8:01 8:14 8:27 8:40 8:53 9:06 9:19 9:32 9:45 9:58 10:11 10:24 10:37 10:50 11:03 11:16 11:29 11:42 11:55 12:08 12:21 12:34 12:47 13:00 13:13 13:26 13:39 13:52 14:05 14:18 14:31 14:44 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49 16:02 16:15 16:28 16:41 16:54 17:07 17:20 17:33 17:46 18:01 18:16 18:31 18:45
 • Số chuyến : 128 chuyến/ngày
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00-21h00 (5h05-21h05)
Tần suất: 15-20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00 Lượt đi: BĐX Trần [...]
Tần suất: 10-15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h07 – 21h07
Lộ trình tuyến xe buýt số 35: Trần Khánh Dư – Thanh Tước Tần suất: [...]
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *