Tuyến số 62-5 : Bến xe An Sương – Bến xe Hậu Nghĩa

Xe So 62 5 Xe Buyt Tuyen Tphcm
Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
 • Thời gian : 70 phút
 • Tuần suất : 12 - 25 phút
 • Giá vé : 5,000 VNĐ
 • Mã số tuyến : 62-5
 • Tên tuyến : Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa
 • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe An sương – Quốc lộ 22 – (quay đầu Ngã 4 An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn – Đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) – Ngã ba Mỹ Hạnh – Ngã tư Đức Lập – Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) – Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
 • Lượt về : Lượt về : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - Ngã 4 Đức Lập - Ngã ba Mỹ Hạnh - Dường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
 • Giá vé : 5,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 31.80 km
 • Giãn cách tuyến : 12 - 25 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:35 6:00 6:25 6:40 6:55 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:55 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:15 19:35
 • Số chuyến : 114 chuyến/ngày
Tần suất: 28 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 20h00 (5h30 – 20h20)
Tần suất: 28 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 20h00 (5h30 – 20h20)
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00-21h00 Lượt đi: BĐX Trần [...]
Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *