Tuyến số 71 : Bến xe An Sương – Phật Cô Đơn

 • Mã số tuyến : 71
 • Tên tuyến : Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn
 • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Nguyễn Anh Thủ - Phan Văn Hớn - Phan Văn Đối - Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu - (cầu Xáng) - (quay đầu vị trí cách cầu Xáng 500 mét) - Trần Văn Giàu - (cầu Xáng) - Mai Bá Hương - Chùa Phật Cô Đơn - Mai Bá Hương - Ngã 3 Lý Văn Mạnh
 • Lượt về : Lượt về : Ngã 3 Lý Văn Mạnh - Mai Bá Hương - Chùa Phật Cô Đơn - Mai Bá Hương - Trần Văn Giàu - Vĩnh Lộc - Lại Hùng Cường - Võ Văn Vân - Phan Văn Đối – Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 7,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 157,500 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 25.10 km
 • Giãn cách tuyến : 12 - 20 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:20 5:35 5:47 5:59 6:11 6:23 6:35 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 8:11 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:36 12:52 13:08 13:24 13:40 13:56 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:39 15:51 16:03 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 17:55 18:11 18:27 18:43 19:00
 • Số chuyến : 122 chuyến/ngày