Tuyến số 72 : Bến Xe Buýt Sài Gòn – Hiệp Phước

 • Mã số tuyến : 72
 • Tên tuyến : Bến Xe Buýt Sài Gòn - Hiệp Phước
 • Lượt đi : Lượt đi : Công viên 23/9 - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - (Quay đầu) - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo - Bến Hiệp Phước (Gần cổng nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Nhà Bè).
 • Lượt về : Lượt về : Bến Hiệp Phước (Gần cổng nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Nhà Bè) - Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai - Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9).
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 22.95 km
 • Giãn cách tuyến : 6 - 10 phút
 • Biểu đồ giờ : 4:40 4:52 5:04 5:14 5:22 5:30 5:38 5:46 5:54 6:02 6:10 6:18 6:26 6:34 6:42 6:50 6:58 7:10 7:22 7:34 7:44 7:54 8:02 8:10 8:18 8:26 8:34 8:42 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:38 10:46 10:52 10:58 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:46 11:56 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:50 13:58 14:06 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46 14:54 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:52 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00
 • Số chuyến : 220 chuyến/ngày