Tuyến số 87 : Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây

 • Mã số tuyến : 87
 • Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây
 • Lượt đi : Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc Lộ 22 - Giáp Hải - Hương Lộ 2 - Tỉnh Lộ 7 - Tỉnh Lộ 15 - Bến xe An Nhơn Tây.
 • Lượt về : Lượt về : Bến xe An Nhơn Tây - Tỉnh Lộ 15 - Tỉnh Lộ 7 - Hương Lộ 2 - Giáp Hải - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi (quay đầu tại chân cầu vượt Củ Chi).
 • Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
 • Giá vé : 6,000 VNĐ
 • Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
 • Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
 • Độ dài tuyến : 20.80 km
 • Giãn cách tuyến : 10 - 20 phút
 • Biểu đồ giờ : 5:50 6:00 6:10 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
 • Số chuyến : 100 chuyến/ngày