Tuyến số D3 : Riverside Resident – Cresent Mall

  • Mã số tuyến : D3
  • Tên tuyến : Riverside Resident - Cresent Mall
  • Lượt đi : Lượt đi : Tân Phú - Trần Văn Trà - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Đường 20 - Phố Tiểu Nam - Đường 17 - Nguyễn Lương Bằng - Tân Trào - Đường B (Bắc) - Hoàng Văn Thái
  • Lượt về : Lượt về : Hoàng Văn Thái - Đường B (Bắc) - Tân Trào - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà - Tân Phú
  • Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
  • Giá vé : 10,000 VNĐ
  • Độ dài tuyến : 5.00 km
  • Giãn cách tuyến : 30 phút
  • Biểu đồ giờ : 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
  • Số chuyến : 56 chuyến/ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.