Tuyến xe bus An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc – Bến xe Khánh Bình

Tuyến xe buýt An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc – Bến xe Khánh Bình

Khoảng cách: 40 km

Thời gian hoạt động: 05h10 – 17h45

Giá vé: 5.000 đồng

Số chuyến: 100 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Châu-đốc – Cầu Cồn-tiên – Thị-trấn An-phú – Quốc-thái – Khánh-an – Khánh-bình

Lộ trình chiều về

Khánh-bình – Khánh-an – Quốc-thái – Thị-trấn An-phú – Cầu Cồn-tiên – Bến xe Châu-đốc.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của