Tuyến xe bus An Giang số 08: Bắc An Hòa – Bắc Thuận Giang

Tuyến xe buýt An Giang số 08: Bắc An Hòa – Bắc Thuận Giang

Khoảng cách: 32 km

Thời gian hoạt động: 05h15 – 17h30

Giá vé: 12.000 đồng

Số chuyến: 100 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 80 phút

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc An-hòa – Bà-vệ – Cầu Ông-chưởng – Bắc Thuận-giang

Lộ trình chiều về

Bắc Thuận-giang – Cầu Ông-chưởng – Bà-vệ – Bắc An-hòa.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của