Tuyến xe bus An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội – Bắc Cao Lãnh

Tuyến xe buýt An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội – Bắc Cao Lãnh

Khoảng cách: 15 km

Thời gian hoạt động: 05h30 – 17h30

Giá vé: 6.000 đồng

Số chuyến: 74 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 35 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Cựu-hội – Bến đò Nước-sâu – Bắc Cao-lãnh.

Lộ trình chiều về

Bắc Cao-lãnh – Bến đò Nước-sâu – Ngã ba Cựu-hội.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của